Εγκατάσταση Δικτύων και Υποστήριξη

Η καλή λειτουργία του δικτύου της επιχείρησής σας αποτελεί για μας την πρώτη προτεραιότητα.

Αναλαμβάνουμε:

√ Μελέτη δικτύου

√ Εγκατάσταση & παραμετροποίηση

√ Εγκατάσταση & παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches, firewalls)

√ Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Servers Software

√ Σύνδεση δικτύου στο Internet

√ Ασύρματη Δικτύωση