Loading....

Πότε έρχονται οι νέες ταμειακές στην εστίαση. Τι γίνεται με τους φορολογικούς μηχανισμούς. (updated)

Upadated 25/10/23

Ημερομηνίες ορόσημο για τα voucher.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1073/2023 :  Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμός υποχρέωσης χρήσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου.

Η απόφαση εκδίδεται λόγω της ανάγκης παύσης χρήσης των απλών ΦΗΜ που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1220/2012 απόφαση από τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και ορισμού αντίστοιχης υποχρέωσης χρήσης από τις ως άνω οντότητες, ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου, ΦΤΜ Εστιατορίου και ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου, με σκοπό τη διασφάλιση έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω παραγγελιοληψίας με το σύστημα «ανοικτών τραπεζιών» καθώς και την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1173/2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
 
Αναλυτικά η απόφαση ορίζει τα ακόλουθα :

 
Άρθρο 1
Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Εδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
 
Οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 (Β’ 3517) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ή είναι κάτοχοι αυτών, παύουν τη χρήση αυτών έως και την 31.10.2023 και έχουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης τους, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 της παρούσας.
 
Άρθρο 2
Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) από τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα.
 
Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών παύουν τη χρήση αυτών έως και την 30.06.2024, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 της παρούσας.
 
Άρθρο 3
Υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ εστιατορίου, ΦΤΜ εστιατορίου, ΑΔΗΜΕ εστιατορίου

 

 1. Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την 01.11.2023 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022.
   
 2. Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ, από την 01.07.2024 και εφεξής, έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022.

Άρθρο 4
Διαδικασία απόσυρσης – παύσης

Η δήλωση οριστικής παύσης του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».
 
Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω εδαφίου η δήλωση παύσης υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τις οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ στις παρακάτω περιπτώσεις:
 

 1. Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ.
   
 2. Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και τη δήλωση παύσης λόγω βλάβης.
   
  Σε περίπτωση βλάβης ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου ΦΗΜ.
   
  Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ είναι οι εξής:
   
  23 – Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης
   
  41 – Απόσυρση Φ.Η.Μ.
   
  10 – Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης
   
  24 – Παύση λόγω θανάτου
   
  38 – Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ
   
  25 – Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης.
   
  Η διαδικασία απόσυρσης και οριστικής παύσης του άρθρου 1 ή παύσης χρήσης του άρθρου 2 της παρούσας, διενεργείται, από τις υπόχρεες οντότητες, μετά την ολοκλήρωση έγκρισης αδειών καταλληλότητας ΦΗΜ από τουλάχιστον τέσσερις (4) διαφορετικούς κατασκευαστές, κατά περίπτωση.
   

Σχετικό δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ :

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2023

ΑΑΔΕ: Οριστική παύση παρωχημένων και μη κατάλληλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών

Με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων έκδοσης αποδείξεων και την εξασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, με την Α.1073/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται η υποχρέωση απόσυρσης από τη χρήση και η οριστική παύση των ΕΑΦΔΣΣ (Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων) για το σύνολο των επιχειρήσεων και η παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα.

Πιο συγκεκριμένα:

•    Έως και την 31.10.2023, όλες οι επιχειρήσεις που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ παύουν τη χρήση τους και υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οριστικής παύσης τους.

•    Έως και την 30.06.2024, ειδικά οι επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τις αποδείξεις με τη χρήση απλών ΦΗΜ παύουν τη χρήση τους και υποχρεούνται να τους αντικαταστήσουν με έναν από τους ειδικούς φορολογικούς μηχανισμούς που προβλέπονται στην παραπάνω απόφαση. Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν την έκδοση αποδείξεων μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατόπιν του επικείμενου καθορισμού σχετικών ειδικών προδιαγραφών λειτουργίας με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.
Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος

Τα χρονικά ορόσημα για τους Δυνητικούς Δικαιούχους και τους Προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Κατηγορίες πέντε (5) και έξι (6):

Α’ Κύκλος

 • Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τον Α’ Κύκλο τις Κατηγορίες Ενέργειας πέντε (5) και έξι (6), μπορούν να υποβάλλονται απόo δυνητικούς δικαιούχους, απo την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, έως και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Β΄ Κύκλος

 • Αιτήσεις Χρηματοδότησης για το Β’ Κύκλο τις Κατηγορίες Ενέργειας πέντε (5) και έξι (6), μπορούν να υποβάλλονται απo δυνητικούς δικαιούχους, απo την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, έως και την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023.

Α’ & Β’ Κύκλοι (κοινές προθεσμίες)

 • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενέργειας Πέντε(5) και έξι (6), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης  vouchers, ορίζεται η Τρίτη 30 Ιουλίου 2024.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Παρασκευή 30 Αυγούστου 2024.

Για την εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση δικαιούχων και προμηθευτών ,η ΚτΠ Μ.Α.Ε. μπορεί με μεταγενέστερες αποφάσεις της να παρατείνει ή να διαφοροποιεί τις αρχικώς ορισθείσες ημερομηνίες και να ορίζει νέους κύκλους, καθώς και τις προθεσμίες των επιμέρους κύκλων υποβολής αιτήσεων, ανά κατηγορία.

Ύψος και ένταση ενίσχυσης
Κατηγορία 5Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης, προς αντικατάσταση * €380,00Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης, προς αντικατάσταση * €380,00100%
Κατηγορία 6Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ και ΕΑΦΔΣΣ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €380,00100%

Back To Top